Ngày 8 tháng 2 năm 2023, Khoa Tài nguyên và Môi trường đã trao Quyết định của Giám đốc Học viện thành lập Nhóm nghiên cứu xuất sắc Quản lý tài nguyên và môi trường bền vững. Tham gia cuộc họp và trao QĐ có PGS.TS. Trần Trọng Phương - Trưởng khoa cùng Trợ lý khoa học công nghệ và HTQT và toàn thể thành viên trong nhóm nghiên cứu. PGS.TS. Trần Trọng Phương đã nêu một số khó khăn trong quá trình thực hiện nghiên cứu như nguồn kinh phí cho các đề tài có tính chuyên sâu cũng như việc đấu thầu các đề tài, dự án còn có những khó khăn nhất định. Bên cạnh đó các giảng viên làm công tác kiêm nhiệm. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để nhóm nghiên cứu tìm kiếm các nguồn hỗ trợ từ các nguồn trong nước và quốc tế để hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Bên cạnh nhiệm vụ công bố các ấn phẩm quốc tế, nhóm nghiên cứu cần tập trung thực hiện các hoạt động tạo nên sự đột biến trong nghiên cứu khoa học của Khoa. Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Võ Hữu Công chia sẻ những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình hoạt động của nhóm, tuy nhiên, với tinh thần cố gắng, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên sẽ tạo ra thế mạnh cho nhóm.

leftcenterrightdel
PGS.TS. Trần Trọng Phương - Trưởng Khoa trao QĐ thành lập nhóm Nhóm nghiên cứu xuất sắc Quản lý tài nguyên và môi trường bền vững
 PGS.TS. Trần Trọng Phương - Trưởng Khoa trao QĐ thành lập nhóm Nhóm nghiên cứu xuất sắc Quản lý tài nguyên và môi trường bền vững

Hiện nay, khoa Tài nguyên và Môi trường có 3 nhóm nghiên cứu mạnh và 3 nhóm nghiên cứu xuất sắc. Các nhóm nghiên cứu được thành lập từ năm 2019 và hoạt động có hiệu quả. Nhóm NCXS Quản lý Tài nguyên và Môi trường bền vững được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2023 với mục đích: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu, công nghệ mới trong xử lý và quản lý môi trường; Ứng dụng công nghệ 3S (GPS, GIS, RS) trong quản lý sử dụng đất đai và tài nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái. Định hướng nghiên cứu tập trung vào các chủ đề chính: 1) Ứng dụng vật liệu mới, công nghệ mới trong xử lý môi trường nông nghiệp, công nghiệp, nông thôn; 2) Nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải trong nông nghiệp, công nghiệp; 3) Nghiên cứu xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái phù hợp với quá trình đô thị hoá; mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường; 4) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 3S gồm GPS, GIS, RS trong quản lý đất đai và tài nguyên; 5) Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên và môi trường, sinh kế người dân và giải pháp thích ứng, giảm thiểu; 6) Xây dựng nông thôn mới bền vững trong đô thị hóa và kết nối nông thôn-đô thị; 7) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, nông thôn mới ven đô.

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu xuất sắc QLTN&MTBV sẽ phối hợp với các nhóm nghiên cứu khác trong khoa, trong Học viện và Thầy cô, chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, đáp ứng được mục đích và định hướng nghiên cứu đã đề ra.

                                                                                                                                                                  Nhóm NCXS QLTN&MTBV