Khoa Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 (Xem file đính kèm ):
- Sinh viên thiếu phiếu tự đánh giá: Nộp bổ sung phiếu cho cô Thuận
- Sinh viên các khóa từ K65 đến K68: Nếu không được lớp đánh giá thì khoa sẽ không đánh giá
Mọi thắc mắc liên hệ với cô Nguyễn Thị Bích Thuận trong thời gian đến trước 15h thứ 5 ngày 21/03/2024 qua email: ntbthuan@vnua.edu.vn