Khoa Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch trả Quyết định công nhận tốt nghiệp và bảng điểm đợt tháng 12/2022 như sau:
- Thời gian: 8 – 16h, các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần
- Địa điểm: Phòng 204 – tầng 2, Tòa nhà Môi trường – Thú Y (nằm sau giảng đường Nguyễn Đăng)
- Liên hệ: Cô Thuận – 0989255644
- Trước khi đến lấy Quyết định và bảng điểm, sinh viên phải hoàn thành phiếu khảo sát “Lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo” tại đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeni67lUz_App8bTzPTZ3X6PN1fqnYJuA_PqIUcak6HGuSYgA/viewform